Centrum handicapovaných lyžařů

Centrum handicapovaných lyžařů
Oficiální internetové stránky poskytovatele http://www.monoski.info

Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace se sídlem v Janských Lázních, na území Královehradeckého kraje, a pracuje jako organizace veřejně prospěšná s celostátní působností. Sdružení se zaměřuje především na  lyžování těžce tělesně postižených, které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd.


Sledujte nás na sociálních sítích!