Československá obec legionářská

Československá obec legionářská
Oficiální internetové stránky poskytovatele http://www.csol.cz

Československá obec legionářská je spolek válečných veteránů z doby 2. světové války i novodobých konfliktů, jejich rodinných příslušník, potomků legionářů a odbojářů a sympatizantů ochotných aktivně pracovat. Navazuje na tradice zakladatelů našeho moderního státu – legionářů a má za cíl přispívat k obnovení národní hrdosti, demokratických a bojových tradic v armádě a u občanů České republiky. K 100. Výročí 1. světové války, vzniku a bojů čs. legií realizuje projekt Legie 100, jehož součástí je pojízdné muzeum – Legiovlak.


Sledujte nás na sociálních sítích!