Grant


Grantová výzva

Grantová výzva Srdcerváči 2017 bude zahájena od 8. září 2017.

 

Svůj projekt můžete opět přihlásit ve třech grantových programech: 

  1. Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.
  2. Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti.
  3. Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce.

Uzávěrka podání žádostí bude 15. 11. 2017


Žádosti zasílejte elektronicky i písemně.
Elektronicky žádosti zasílejte na granty@nfozp.cz  - do předmětu uveďte Grant a jméno žadatele.

Písemně žádosti zasílejte na adresu:
 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Sokolovská 75/103
186 00 Praha 8 Karlín
Heslo GRANT

Výsledky grantových výzev pro rok 2017 najdete na našich stránkách.  

Podmínkou zařazení do grantového řízení je řádné a úplné vyplnění všech níže uvedených dokumentů a dodání rozpočtu projektu. 


 
Podklady pro žadatele

Podrobné informace a formuláře grantové výzvy v editovatelné podobě stáhněte na stránkách NFOZP zde


Formuláře doku­mentů ke stažení:
Grantová výzva 
Formulář žádosti o grant
Formulář rozpočtu 


 
Výsledky grantového řízení

Výsledky grantového řízení za 2016 - viz také článek o předávání grantů a fotogalerie

Výsledky grantového řízení za 2015

Výsledky grantového řízení za 2014
Výsledky grantového řízení za 2013

 

Pokud Vás zajímá, jak se dnes daří podpořeným projektům, aktuální články najdete zde .


Sledujte nás na sociálních sítích!