Grantová výzva 2014

Grantová výzva Srdcerváči 2014 je zahájena 9. září. 
Svůj projekt můžete přihlásit ve třech grantových programech: 
  • Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.
     
  • Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného
    pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti.
     
  • Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce.


Poslední žádosti o grant budou přijaty 15. 11.  2014 do 12.00 hod.


Výsledky grantových výzev pro rok 2014 najdete od 15. 12. 2014 na www.srdcervaci.cz.  Podmínkou zařazení do grantového řízení je řádné a úplné vyplnění všech níže uvedených dokumentů a dodání rozpočtu projektu. Podrobné informace a formuláře grantové výzvy v editovatelné podobě stáhněte na stránkách NFOZP zde.

Formuláře doku­mentů ke stažení:


Výsledky grantové výzvy za 2013
 Srdcervaci  vysledky grantu 2013.pdf


Sledujte nás na sociálních sítích!