Historie 2013

Katalog dárků a zážitků 2013 

Katalog z prvního ročníku Srdcerváčů není bohužel elektronicky dostupný.
V tomto pilotním ročníku opustilo náš sklad celkem 893 unikátních dárků a svůj vybraný zážitek mohlo uskutečnit 534 lidí. V nabídce Srdcerváčů bylo možno vybrat si ze 476 druhů zážitků a 1314 darů.


Tváře projektu 2013

 

Ivana Kalenská (1966)

Ivana pochází z Trutnova. Mezi léty 2003 a 2004 prodělala komplexní onkologickou léčbu, po které jí zůstaly trvalé následky.
V roce 2012 získala bakalářský titul v oboru sociální pedagogiky se zaměřením na etopedii, aktuálně navázala magisterským studiem téhož oboru na Univerzitě Hradec Králové.
Pracuje jako rehabilitační pracovník ve společnosti Tecum s.r.o. Zároveň je certifikovaným arganterapeutem, terapeutem energetické psychologie a EFT, mistrem učitelem Usui shiki ryoho reiki. Je členkou Asociace odborných psychoterapeutů v alternativní léčbě. Má zkušenosti i jako lektor českého jazyka pro cizince ze třetích zemí a asistent handicapovaných. Vedla arteterapeutickou dílnu pro členky Mammahelpu, pomáhal jsem jako dobrovolník při hipoterapii handicapovaných dětí. Mezi její záliby od malička patřily bylinky, v dospělosti rozšířila záběr na alternativní regenerační techniky, aromaterapii a argenterapii.

 

Jakub Koucký (1975)

Olomoucký rodák se díky svému vrozenému hendikepu pohybuje na mechanickém vozíku. I přes svůj hendikep je velmi aktivní ve všech sférách života. Dvanáct let pracoval v oblasti bankovnictví a IT a nyní je více než pět zaměstnán jako grafik u sociální firmy Maturus, o.p.s. Je zakladatelem České federace florbalu vozíčkářů a hráč florbalu vozíčkářů za Tatran Střešovice – www.fbh.cz, zakladatelem občanského sdružení Adrenalin bez Bariér - www.adrenalinbb.cz . 
Pořádá osvětové přednášky na školách o možnostech sportu a volnočasových aktivit pro handicapované a podílí se na projektech zaměřené na rozšíření sportovních aktivit pro handicapované v ČR. Například spolu vyvíjel český prototyp motocyklu na ruční ovládání, paintball a kiting pro handicapované.

 

 

Petr Zámečník (1954)

Celý život bydlí na překrásném venkově v Orlických horách.
Po ukončení základní školy musel pro nedostatek jiných příležitostí zvolit učební obor. Uplatnil se pak postupně ve dvou malých dílnách na individuálních zakázkách a pro můj intenzivní zájem o historii a památky pracoval často na rekonstrukcích historických interiérů a staveb. V roce 2011 o práci ze dne na den přišel, musel se potýkat s kritickou finanční situací a k vrozeným vadám zraku přibyla ještě diagnóza zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku. Rozhodně se ale nevzdal. Přestal bojovat o peníze a začal bojovat o život. S rakovinou se statečně popral a zvítězil. Jeho stav byl po přísných chemoterapiích prohlášen za uspokojivý a Petr se díky tomu mohl přihlásit o práci v chráněných dílnách Kopeček Sdružení Neratov o.s., kterému už v minulosti nezištně pomáhal. Nyní zde pracuje v košíkářské dílně, mimoto se podílí také na obnově zchátralého kostela ve Vrchní Orlici a organizování kulturních akcí. Vrátil se také ke svým koníčkům, ke kterým odjakživa patřilo fotografování, četba, trampování a historie. Sbírá a restauruje také drobné památky.

 

Martin Štěpánek (1983)
Martin se odjakživa věnoval sportu. V jeho aktivním rozvoji mu nezabránila ani diagnóza rozštěpu duhovky, slabozrakosti, kterou trpí již od dětství. Už během základní i střední školy se aktivně věnoval závodnímu plavání, později se dokonce zapojil do oddílu zdravých plavců SK Slavia Praha. Prakticky nevědomky se tak stal průkopníkem sportovní integrace zdravotně postižených sportovců na vrcholové úrovni do běžného tréninkového prostředí. Mezi Martinovy vrcholné sportovní úspěchy patří účast na dvou paralympijských hrách, v Athénách 2004 a Pekingu 2008. Kromě sportovních přišly i úspěchy studentské. Po střední škole zamířil Martin na FTVS UK, kde jako jeden z prvních handicapovaných studentů absolvoval obor Tělesná výchova a sport, určený pro „zdravé“ studenty. Strávil v rámci studia i semestr na britské University of Cumbria. Své znalosti z VŠ i zkušenosti z nespočtu sportovních klání využívá teď jako spolumajitel společnosti Tecum s.r.o., kde se věnuje hlavně odborné přípravě masérů, stará se však i o obchod a marketing. Podílel se také na ocenění své společnosti ochrannou známkou Práce postižených. Zcela dobrovolně pomáhá Martin s výukou a tréninkem talentovaných zrakově postižených dětí a plavců.

 

Irena Dančiová (1964)
Moravskoslezská rodačka měla podle svých slov nádherné dětství, prožité v malé vesnici. Po základní škole vystudovala s vyznamenáním gymnázium v Bruntále, odkud pokračovala na jazykovou školu v Brně, kde pracovala na svém snu stát se překladatelkou. S vyznamenáním složila státnice z francouzštiny i španělštiny, diagnóza paranoidní schizofrenie jí ale nedovolila dokončit zkoušku z angličtiny. Irena se ale prala dál, získala místo odborné referentky v Paláci kultury v Praze, kde působila na Centrální informační službě. Po sametové revoluci se ale život změnil a pro Irenu následovalo období bezcílné léčby po psychiatrických zařízeních, které vyústilo v roce 1996 zbavením svéprávnosti a umístěním do ústavu pro mentálně postižené ženy u Krnova. I tam se ale Irena snažila stále něco dělat, ať už se jednalo o vyšívání koberců nebo práci v kuchyni a úklidu. V roce 2000 se díky Slezské Diakonii dostala do samostatného chráněného bydlení, což znamenalo více času pro sebe i více soukromí. Irena se pomalu začala vracet do života, spolupořádala výlety, založila se sousedkami pěvecký sbor, vystupovala v kostelech. Jako první odešla v roce 2005 do samostatného bydlení v Krnově a byla jí navrácena způsobilost k právním úkonům.
Od roku 2008 pracuje v obchůdku CHRPA na náměstí v Krnově a nikdy neztrácí optimistickou náladu.

 

Libor Nováček (1968)
Libor Nováček pochází z České Třebové a narodil se v březnu revolučního roku 1968. Má dvě krásné děti, osmliletou dceru Nelinku a syna Tomáše, kterému je 14 let. Tomáš trpí autismem, proto vyžaduje neustálou péči a navštěvuje školu se zaměřením na děti s autismem.
V roce 2007 začal pracovat ve společnosti Solea na pozici seřizovače, avšak po roce musel z vážných zdravotních důvodů z pozice odstoupit. Následovala diagnóza vyhnutého obratle, zdravotní stav se nepodařilo vylepšit ani intezivní rehabilitací. Původní práci už vykonávat nemohl, vrátil se ale o rok později na pozici koordinátora výroby, kde působí dodnes.Na starost má 30 zaměstnanců, koordinuje činnosti na divizích, komunikuje se zákazníky a výrazně se podílí na rozvoji společnosti. Jeho velkou zálibou jsou počítače, je spolehlivý a komunikativní, s vynikajícím smyslem pro humor Ve volném čase také působí jako pokladník v Klubu Hvězdička – asociaci rodičů dětí s postižením.


Eliška Haase
Eliška pracuje od roku 2008 v kavárně Modrého domečku jako baristka. Eliška do Modrého domečku přišla po absolvování tréninkového programu v kavárně Na půl cesty os Green Doors, kam nastoupila po ukončení dlouhodobé hospitalizace. Původně studovala vysokou školu, ale její studium bohužel přerušilo závažné duševní onemocnění. První rok v kavárně nebyl jednoduchý. Eliška si musela zvykat na úplně jiný rytmus dne, začala dojíždět z Prahy do Řevnic, jen pomalu zvládala zvyšující se zátěž. Vše ale zvládla ke spokojenosti své i podporující rodiny. Dokonce se osamostatnila a žije sama ve svém bytě. Dnes zvládá šestihodinovou pracovní dobu a je schopna koordinovat i práci kolegů – pomocných číšníků. Má čas i energii na své koníčky. Zajímá se o kosmetiku, učí se hrát na kytaru, krásně zpívá, hodně čte a zajímá se o esoterickou literaturu, ostatní kolegy učí angličtinu. V jednom dotazníku spokojenosti zaměstnanců řekla: „Kdybych nepracovala v Modrém domečku, určitě už bych byla dávno hospitalizovaná“.


Kde vaše peníze pomohly 2013


První ročník originálního fundraisingového projektu, pořádaného Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených s názvem Srdcerváči, slaví úspěch a naplňuje tak svůj smělý cíl vylepšovat komplexně situaci handicapovaných na trhu práce. Originálních dárky a zážitky, dostupné během tří měsíců ve speciálním e-shopu, pomohly spolu se zajímavě pojatou osvětovou kampaní nashromáždit prostředky ve výši 354 220,- Kč. Kromě těchto finančních prostředků úspěšné uchazeče podpořila také společnost Vodafone. Formou iniciativy Handicamp rozdá balíčky telekomunikačních služeb. Na začátku prosince 2013 byly pobídky rozděleny žadatelům v grantovém programu a všude, kam se dostaly, pomohou vylepšit podmínky pro smysluplnou práci zdravotně postižených.

Tabulku posunete pohybem prstu
Organizace  
Projekt                Pozice na trhu práce                         Podpora finanční             Podpora ostatní  
Amelie o.s.  Podpora pro dva budoucí zdravotně postižené zaměstnance  ve Středočeském kraji                    Volný trh práce  14 500 Kč Konzultace: možnosti vytvoření společensky účelných pracovních míst s možností dotace na mzdu 
Sdružení Neratov o.s.  Modernizace a rozšíření vybavení chráněných dílen Kopeček  Chráněný trh práce  26 000 Kč  
Duha – společnost pro integraci osob s mentální postižením s.r.o.                Nákup profesionální pračky pro rozšíření nabízených služeb  Chráněný trh práce  50 000 Kč Konzultace: pomoc s propagací služeb 
AZ telemarketing s.r.o.  Inovace počítačového vybavení chráněné díly AZ telemarketing  Chráněný trh práce  0 Kč Konzultace: služby a možnosti podpory od úřadu práce 

Centrum Martin o.p.s. 

Vybavení pro tréninkovou kavárnu  Chráněný trh práce  0 Kč Konzultace: možnosti finanční podpory od úřadu práce 

Náruč o.s./Náruč s.r.o. 

Výroba čerstvých těstovin  Chráněný trh práce  87 081 Kč  

o.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj 

Podpora pracovních míst v „Domečku plném koleček“  Chráněný trh práce  0 Kč Konzultace: upřesnění záměru pro příští ročník 

Bona o.p.s. 

Vytvoření chráněných pracovních míst pro realizaci kurzů  Chráněný trh práce  36 639 Kč Konzultace: propagace služeb 

Pestrá společnost o.p.s. 

Modernizace e-shopu  Chráněný trh práce  0 Kč Konzultace: výstavba e-shopu 

Václav Horský 

Rozšíření výroby  OSVČ  140 000 Kč Konzultace: propagace služeb 

 

O příbězích lidí, k nimž doputovaly finanční prostředky od Srdcerváčů, se můžete dozvědět více zde.


Aukce 2013


V prvním ročníku se podařilo vydražit 6unikátních položek ze Srdcerváčské nabídky v celkové částce 47.936,– Kč.

Děkujeme všem, kteří se aukcí účastnili.


Podepsaná hokejka Jaromíra Jágra – dárek vydražen za 21.300,- Kč.

Hokejka Jaromíra Jágra z doby jeho působení v New York Rangers. Svatý grál všech hokejových fanoušků. Originální a vlastnoručně podepsaná hokejka, otlučená z Jardova působení u New York Rangers. Víc není třeba dodávat.

 

 

„Ztracený symbol“ s podpisem Dana Browna – dárek vydražen za 1.161,- Kč.

Kniha „Ztracený symbol“ s podpisem slavného Dana Browna. Další napínavé dobrodružství z pera Dana Browna, s exkluzivním osobním podpisem. Ztracený symbol je třetí knihou v sérii o profesoru symbologie Robertu Langdonovi. Příběh se odehrává po ději knih (a českým divákům známých filmů) Andělé a démoni a Šifra mistra Leonarda a opět přináší napětí a rychlý spád, který nenechá čtenáře vydechnout.

 

 

 

 

 

 

Triko s podpisem Usaina Bolta – dárek vydražen za 6.100,- Kč.

Černé pánské tričko Puma s podpisem světové sprinterské jedničky. Nádherný suvenýr pro všechny fanoušky světové sprinterské jedničky. Podepsané pánské tričko Puma, černá barva, velikost XL.

 

 

 

 

 

 

Sedačka Fatboy s ilustrací od Jaromíra 99 – dárek vydražen za 4.200,- Kč.

Originální pytel Fatboy, jehož vnější obal svou kresbou exkluzivně pro Srdcerváče opatřil komiksový výtvarník Jaromír 99. Přes počáteční problémy, kdy žádná ze zakoupených fix na materiálu nechtěla držet, se nakonec osvědčilo použití štětce a speciální barvy. Kdyby se snad náhodou stalo, že na Fatboyi najdete černý chlup, je to důkaz o tom, že Jaromír 99 kresbu vytvářel ve svém bytě a při práci kolem něho pobíhal jeho pes Lumír.

 

 

 

 

 

Kytara Michala Hrůzy s podpisem – dárek vydražen za 1.975,- Kč.

Akustická kytara zpěváka, skladatele a textaře Michala Hrůzy, bývalého frontmana skupiny Ready Kirken. Michal ke kytaře říká: Španělku Hohner jsem si koupil v Pardubicích a hrál jsem na ni několik desítek koncertů. Jednoho dne mi ale nějak zmohla a přestala trochu ladit, stala se z ní kytara záložní a jak šel čas, stala se z ní kytara na chatu. A protože už i na chatě si brnkám na novější, napadlo mě, že by to mohla být pro někoho zajímavá relikvie. Měj se krásně Hohnerko !

 

 

 

 

 

 

Oblíbené ukulele Tomáše Kluse – dárek vydražen za 13.200,- Kč.

Podepsané ukulele, které Tomáš Klus vlastnil od nepaměti a na které hrál během moderování hudebních cen Anděl v roce 2011. Vlastnoručně na ně napsal potvrzení: "Hrál jsem na to,když byli Andělové....Tomáš Klus"

 


Poskytovatelé darů do katalogu 2013

Děkujeme všem našim dárcům za důvěru a odvahu, se kterou podpořili náš pilotní projekt. Jen díky jejich dobré vůli se nám podařilo nabídnout veřejnosti opravdu širokou a pestrou nabídku netradičních dárků a zážitků a mohly tak vzniknout nová pracovní míst pro zdravotně postižené.

A   

Adrenalin Bez Bariér , AEROFILMS, Akademie věd ČR Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Argo spol. s.r.o., Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, AUSTRIA Hotels Betriebs CZ, s. r. o.,

B

BIO OKO , Biopekárna Zemanka s.r.o., Blue Effect, Bohemia Media Gate a.s., Bořek Šípek, Botanická zahrada Praha, Bratři Ebenové,

C, Č

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s., Czech Ring - autodrom Hradec Králové, Czech wheelchair curling, Čechomor, Černí koně, o.s., Česká sportovní, a.s., České Radiokomunikace a.s., Český národní symfonický orchestr, Český paralympijský team, Český rozhlas, Český svaz curlingu, ČSOB,

D

David Vávra, definitely in! spol. s r.o. - Josef Klír, Denisa Rosolová, Divadlo Na Fidlovačce, Dolní oblast Vítkovice o.s.,

E, F

EFKO-karton, s.r.o., Ekonom, EUROMEDIA GROUP k.s., FC Slovan Liberec, FC VYSOČINA JIHLAVA, Festival Jeden Svět, Fishbee s.r.o.,

H, CH

Hana Havelková, Hana Michopulu, Hana Robinson, HC LEV a.s., HOST — vydavatelství, s. r. o., Hyundai Motor Manufacturing Czech, Charlie Straight,

I, J

Ing. Jaromír Šimonek, Irena Čajková, Ivan Vodochodský, Ivo Toman, Jakub Vágner / Multisonic, Jan Kříž, Jan P. Muchow, Jaromír 99, Jiří Korn, Jiřina Svobodová-Ptáčníková, Josef Dressler,

K

Karel Hynek, Kateřina Neumannová, KAVALIERGLASS, a.s., KDS SEDLČANY, nožířské výrobní družstvo, Knihovna města Hradec Králové, Kofola a. s., Koh-i-noor, a.s., Komorní orchestr Berg, o.s, KOVAP Náchod, s.r.o., KREDIT CENTRUM s.r.o., Krucipüsk, Kryštof,

L

LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. - iQ park, Ladislav Špaček, Lenka Kohoutová, LIPNO SERVIS s.r.o.,

M

MADETA, a.s., Maria Procházková, Marta Kubišová, Martin Harich, MELIDA a.s., provozovatel Ski-areálu Špindlerův Mlýn, Městská knihovna v Praze, MIG 21, Michal Caban & Šimon Caban - Cabani production, Michal Dvořák, Michal Hrůza, Michal Nesvadba, Miloš Pokorný, Miloš Vacík, Mlékárna Hlinsko, a.s., Model Obaly a. s., Moser, a.s., MUDr. Jan Hnízdil, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Stará Čistírna, o.p.s., Mýdlárna Rubens-Miloslava Hrachovcová,

N, O

Nadace Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97, Nadace Forum 2000, Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Národní park Šumava, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum Praha, Nikola Sudová, No Name, Nobilis Tilia s.r.o., Noomi Rapace, Občanské sdružení litera, Ondřej Slanina, Orbis Pictus, Osmany Laffita,

P, R

Petr Nikl, Petr Slavkovský & Lída Slavkovská, Petr Svoboda, Pragokoncert Bohemia a.s. / Michal Nesvadba, Pražské služby, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Produkce Třeštíková s.r.o.Radio 1, Radka Keršnerová, Rangers, Respekt, Roman Ondráček,

S

SAKO Brno, a.s., SKV Praha, Sky Paragliders a.s, Smaltovna Tupesy,a.s., Sport Invest Marketing, a.s., Sportovní Organizace Handicapovaných Olomouc Olomoučtí Kohout, Správa Krkonošského národního parku, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stars Comunication s.r.o., STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Stillking Films, Sto Zvířat, SUPRAPHON a.s.,

Š

Šaldovo divadlo, Šimon Kotek-100 promotion, Škoda Auto, a.s, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Švandovo divadlo,

T

Tata Bojs, TATRA TRUCKS a.s., Technické muzeum v Brně, Těžkej Pokondr, Thun 1794 a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., TOI TOI sanitární systémy, s.r.o., Tom Hardy, Tomáš Klus, TON a.s., TV Óčko,

U, V, W

UDG, ÚJV ŘEŽ, a.s. a Centrum výzkumu ŘEŽ s.r.o., Union Film, s.r.o.Vila Lanna, Vinařský institut, Vladimír Mišík, vydavatelství Host, s.r.o., Wohnout,

Z, Ž

Zámek Liblice, Zdeňka Jordánová, ZOO Chleby o.p.s., ZŠ Zbiroh, Zuzana Gardavská, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 

 


 


Sledujte nás na sociálních sítích!