Honza Jareš

Honza Jareš
Oficiální internetové stránky poskytovatele http://www.honzajares.cz

Honza se narodil v roce 1981 v Hradci Králové, své dětství prožil v Brně. Absolvoval základní školu pro nevidomé a souběžně Základní uměleckou školu v Brně – Králově Poli, obor zpěv a klavír. Poté se přestěhoval do Prahy a po několika letech soukromého hudebního vzdělávání byl přijat ke studiu na Pražské konzervatoři. Honza absolvoval populární zpěv na Pražské konzervatoři jako jediný nevidomý student v historii školy. Mimořádně hlasově disponovaný zpěvák, který je současně i výborný m klavíristou, propůjčuje známým skladbám nový osobitý výraz a přináší posluchačům ojedinělý zážitek. Při svých vystoupeních se Honza představuje jako všestranný nadaný hudebník, nadšený sportovec a cestovatel, jako mladý muž schopný plnohodnotně žít a tvořit i přes handicap, který musí od narození překonávat. Způsob jakým dokázal zhodnotit své nadání, je povzbuzující v mnoha směrech.


Sledujte nás na sociálních sítích!