Jak funguje výzkumný jaderný reaktor ? - 8.4.2015

Co Vám uteklo

Během ojedinělé prohlídky, doprovázené odborným komentářem, uvidíte prostory ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež).

Dárce ÚJV ŘEŽ, a.s. a Centrum výzkumu ŘEŽ s.r.o.
Délka cca 90 min.
Čas 15:15 hod.
Datum 8.4.2015
Region Středočeský kraj
Město Husinec
Hodnota 200 Kč

Bohužel je už tato položka nedostupná.

Tuto položku můžete získat díky podpoře ÚJV ŘEŽ, a.s. a Centrum výzkumu ŘEŽ s.r.o.

Popis

Po úvodní prezentaci „Seznámení se Skupinou ÚJV“ (30 min.) proběhne detailní prohlídka výzkumného reaktoru LR-0 včetně velínu a haly reaktoru. Budete mít možnost nahlédnout do otevřeného reaktoru a prohlédnout si makety, které jsou součástí reaktorů a dozvíte se spoustu technických zajímavostí (60 min.). Domů si každý odnese neopakovatelný zážitek, informační materiály a malý dárek. Je vhodné pro rodiny s dětmi, staršími 10 let, s vlastním osobním dokladem (cestovní pas). Vzhledem k bezpečnostním pravidlům musí účastník zážitku poskytnout nezbytné údaje (jméno, příjmení, číslo OP a adresu trvalého bydliště), aby mohl být vpuštěn do kontrolovaného pásma. Účastníci budou pracovníkem ÚJV Řež poučení o pravidlech bezpečného pohybu v areálu ÚJV a CVŘ, kterými se musí v průběhu exkurze řídit. Do areálu nesmí vstupovat osoby, které požily před vstupem alkoholické nápoje (ze skupiny může být vybrán účastník pro dechovou zkoušku). Nejsou dovoleny: fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony (zapnuté), zbraně, včetně nožů, alkohol a další látky. Zakázané předměty budou uloženy na vyhrazeném místě. Účastníci exkurze musí mít vhodnou obuv (pevné boty s nízkými podpatky).

O poskytovateli zážitku/dárku

ÚJV Řež, a. s. Disponuje jedinečnými technologickými zařízeními, výrobními i vědeckými kapacitami. Založena byla v roce 1955 jako Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy. Postupně zde byly v letech 1957 a 1972 uvedeny do provozu dva výzkumné reaktory, které od roku 2011 provozuje dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. V současnosti se ÚJV Řež, a. s., věnuje především aplikovanému výzkumu, inženýrské a projektové činnosti v oborech bezpečnost jaderných elektráren, sledování stavu materiálů, koncepční a prováděcí projekty, nakládání s radioaktivními i neradioaktivními odpady, vývoj a výroba radiofarmak.

Oficiální internetové stránky poskytovatele: http://www.ujv.cz http://www.cvrez.cz

Sledujte nás na sociálních sítích!