Portus Praha, z. ú.

Portus Praha, z. ú.
Oficiální internetové stránky poskytovatele http://www.akcecihla.cz/cihlafest/

Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka.
Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny) poskytujeme lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.


Sledujte nás na sociálních sítích!