Publikace "Šumavská rašeliniště"

Publikace autorů Karla Spitzera a Ivany Bufkové s bohatou fotografickou dokumentací.
Dárce Národní park Šumava
Hodnota 242 Kč

Bohužel je už tato položka nedostupná.

Tuto položku můžete získat díky podpoře Národní park Šumava

Popis

Publikace je rozdělena do dvou základních částí Rašeliniště jako ekologický fenomén a Rašeliniště v šumavské krajině. Texty doplňují vedle bohaté fotografické dokumentace ještě četné kresby a schémata. Pro předmluvu ke knize byl vybrán úryvek z díla Josefa Váchala Šumava umírající a romantická a provází ji i několik jeho dřevorytů, inspirovaných šumavskými rašeliništi. Váchalovi je publikace také věnována, a to při příležitosti nadcházejícího 40. výročí jeho úmrtí.

Publikace si klade za skromný cíl, rozšířit doposud nevelký počet ucelených děl, zpracovávajících tento jedinečný fenomén Šumavy. Zvolená populárně naučná forma ji předurčuje zájmu i širší veřejnosti. Správa NP a CHKO Šumava

Formát: 24×20

Počet stran: 203

O poskytovateli zážitku/dárku

Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991 a jeho území zahrnuje většinu z nejcennějších přírodních společenstev s potřebou přísné ochrany. Jsou to například zbytky pralesovitých porostů horských lesů, ledovcová jezera nebo horská či údolní vrchoviště. Zároveň je jedním z jeho základních rysů téměř všudypřítomné prolínání málo dotčené přírody se stopami staleté přítomnosti člověka, dodávající této řídce osídlené oblasti osobité kouzlo a zvláštní tajemnost.

Oficiální internetové stránky poskytovatele: http://www.npsumava.cz

Zařazen v kategoriích


Sledujte nás na sociálních sítích!