SAKO Brno, a.s.

SAKO Brno, a.s.
Oficiální internetové stránky poskytovatele http://www.sako.cz

SAKO Brno, a.s. je společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. Zajišťuje pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálního a separovaného odpadu. Disponuje moderním vozovým parkem, třídící linkou a špičkovým technologickým zařízením na energetické využívání odpadu. V jedné z nejmodernějších spaloven v Evropě přeměňuje jinak nevyužitelný odpad na tepelnou a elektrickou energii pro Brno


Sledujte nás na sociálních sítích!