Zdravotně postižený zaměstnanec roku

Projekt Zdravotně postižený zaměstnanec roku je jedním z řady projektů Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce.

Na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepšího zdravotně postiženého Zaměstnance roku přivedl pořadatele (NFOZP) fakt, že stojí za to nejen zviditelňovat samotné kvalitní zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jejich produkty, ale také přímo jejich nejlepší zaměstnance.

Snižujeme tak  míru předsudků u zaměstnavatelů i široké veřejnosti ve vztahu k pracovním možnostem a schopnostem OZP.

Společnosti mohou nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku. Cílem je ukázat, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, firma váží a jak je jeho práce pro společnost či organizaci důležitá.

Firmy, které zaměstnávají zdravotně postižené zaměstnance ,mohou své kolegy přihlásit do soutěže  Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2018. Akce, kterou již poosmé vyhlašuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) letos ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl.města Prahy (HKMP), vyzdvihuje pracovníky, kteří dokážou být přes svůj zdravotní handicap úspěšní ve své profesi.

V březnu 2019 bude NFOZP již poosmé oceňovat  nejlepší zaměstnance se zdravotním postižením z otevřeného a chráněného trhu. A aby se to mohlo stát, otevíráme nominace. Firmy, neziskové organizace, ale i kolegové z týmů mohou své návrhy posílat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webu zamestnanecroku.cz

Ocenění Zaměstnanec roku je unikátní v tom, že návrhy může posílat kdokoliv - zaměstnavatelé, HR specialisté i kolegové zdravotně postižených pracovníků. A je unikátní ještě v jednom - nikterak nehodnotí samotný podnik, ať už z otevřeného či chráněného trhu práce, ale výhradně osobnosti jednotlivých zaměstnanců. Je to cena, která má ukázat, jakou inspirací mohou zdravotně postižení kolegové být.

První kategorií je Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce, druhou kategorií Zaměstnanec roku z běžného trhu práce. Ukažte svojí nominací, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, vážíte, a jak je jeho práce pro vaši společnost či organizaci důležitá.

Nominace posílejte do 5. 2. 2018 na kontaktní mail ivana.valentova@nfozp.cz nebo přímo přes formulář na webu soutěže.

V Česku je zhruba 700 000 osob se zdravotním postižením v aktivním věku. NFOZP je jediným nadačním fondem v republice, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání zdravotně postižených. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro handicapované, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. 


Sledujte nás na sociálních sítích!