Klub celiakie Brno (KCB) je nejstarším sdružením celiaků v České republice. Tato pacientská organizace si klade za úkol sdružovat všechny, kteří díky své diagnóze musí dodržovat přísnou celoživotní bezlepkovou dietu.

Klub celiakie Brno -logo

Jeho úkolem je nejen informovat o nemoci a její diagnostice, ale také o sortimentu bezlepkových potravin, o způsobech přípravy pokrmů bez lepku či o současném vývoji na poli vědy a medicíny.
KCB pořádá pravidelná setkání celiaků, dále zastřešuje velké prodejní výstavy, které se každoročně konají na brněnském výstavišti, organizuje akce i letní rekondiční pobyty pro děti. V rámci Klubu je možno navštívit kurzy pečení a vaření bez lepku, a získat tak odzkoušené recepty od lidí, kteří s bezlepkovou dietou mají letité zkušenosti.

KCB spolupracuje i s ostatními pacientskými organizacemi nejen v ČR a snaží se prosadit změny ve prospěch celiaků na státní úrovni  – v pracovní skupině pro celiakie a v Pacientské radě Ministerstva zdravotnictví.