O projektu

Rveme se za dobrou věc, jsme Srdcerváči.

Pomáháme zdravotně postiženým k dobré práci nebo úspěšnému byznysu.

Srdcerváči jsou od roku 2013 výrazným fundraisingovým a osvětovým projektem Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který veřejnosti ukazuje, že zdravotně postižení chtějí a mohou pracovat a mnohdy stačí málo – dát šanci, pootevřít pomyslné dveře.

Pracují navzdory znevýhodnění

V Česku je zhruba 700 000 osob se zdravotním postižením v aktivním věku. NFOZP je jediným nadačním fondem v republice, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání zdravotně postižených. Díky nadačnímu fondu a projektu Srdcerváči najde ročně dobrou práci několik set lidí se zdravotním postižením.

Srdcerváči jsou známou značkou a snažíme se tuto značku využít jako dobrý nástroj k pomoci zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, a to jak v běžném, tak chráněném pracovním prostředí. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením má za cíl pomáhat lidem, kteří jsou zdravotně postižení a hledají pracovní uplatnění. Z těchto důvodů posunujeme Srdcerváče do roviny: „vzdělávání – praxe – práce a její udržitelnost pro osoby se zdravotním postižením“.

Srdcerváči jsou fundraisingový projekt. Díky svému katalogu jedinečných zážitků a dárků, které získávají od firem i jednotlivců, po celý rok nabízejí drobným i větším dárcům možnost, jak přispět na podporu vzniku pracovních míst pro lidi s postižením, a přitom získat něco jedinečného, co se jinde koupit nedá.

Součástí katalogu je unikátní kolekce Originál pro Srdcerváče. Jako jedna z prvních řad srdcerváčských produktů Originál pro Srdcerváče vznikla kolekce karaf a sklenek na víno a vodu s nápisem Srdcerváči v Braillově písmu a postupně kolekci rozšiřujeme o další zajímavé řady výrobků.

Jak podpořit Srdcerváče

Nabízí se vám hned několik způsobů, jak podpořit Srdcerváče. Stačí si vybrat a pořídit unikátní dárek či zážitek z katalogu a hodnotu příspěvku zaslat na konto projektu Srdcerváči. Tím získáte kromě dobrého pocitu i odměnu v podobě něčeho, co potěší.

Prohlédněte si další způsoby, jakými nás můžete podpořit.

Proč podpořit Srdcerváče

  • Ukažte se jako ti, kteří jsou odpovědní vůči svému okolí.
  • Změňte mýty a předsudky, které se ve společnosti tradují o životě se zdravotním postižením.
  • Přispějete ke vzniku nových pracovních míst pro zdravotně postižené.
  • Dejte vědět, že máte srdce na pravém místě a dokážete se rvát za správnou věc.
  • Zapojte se do unikátního projektu s celoplošným dopadem a podpořte dobrou věc.