NFOZP pomohl naší Srdcerváčce

Kateřina Nováková se v loňském roce stala Srdcerváčkou a začala pracovat v NFOZP. V loňském roce se našla klinika, která by Kateřině, díky jejich vybavení, pomohla v jejím zdravotním stavu. Jedná se o Neurorehabilitační kliniku AXON. Kateřina byla na 4 týdenní rehabilitace v Neurorehabilitační klinice AXON.

Nadační fond se obrátil na Nadaci ČEZ, kteří Kateřinu podpořili a zasponzorovali ji další část léčby, za kterou ji Nadační fond i Kateřina velice děkují. 

Kateřina trpí onemocněním Cobbův syndrom. Jedná se o vzácné vrozené nedědičné onemocnění, kdy na těle vznikají viditelné angiomy (malé benigní nádory tvořeny drobnými krevními či mízními cévami). Při interspinální lézi se uvnitř páteřního kanálku u míchy nachází buď angiomy nebo arteriovenózní malformace. Běžně je tkáň zásobena živinami tak, že artérie přivádí okysličenou krev a následně se větví, až vznikne kapilární síť, kde dochází k výměně plynů a živin. Arteriovenózní malformace obnáší to, že pacient právě tuto síť postrádá, a artérie tak navazuje přímo na žílu. V důsledku tak dochází ke špatnému okysličení tkáně a zároveň k přetěžování stěny vény, která není na takový tlak arteriální krve stavěná. V důsledku tohoto onemocnění může docházet k neurologickým deficitům nebo dokonce k paralýze. Celosvětově se o tomto onemocnění moc neví.

Od svých 5 let jezdila každý 2. rok na operace do zahraničí, jelikož naši čeští doktoři neměli ponětí, co s tím dělat. V 10 letech potřebovala 2 operace, během 2 měsíců. Bohužel se druhá operace neuskutečnila. 

Následně na to se stalo to, co se nejspíše očekávalo.. od 10 let je odkázaná na invalidní vozík a necítí dolní končetiny. 


Sledujte nás na sociálních sítích!