Kateřina Nováková se v loňském roce stala Srdcerváčkou a začala pracovat v NFOZP. V loňském roce se také našla klinika, která by Kateřině díky modernímu vybavení pomohla v jejím zdravotním stavu, Neurorehabilitační klinika AXON.

Kateřina trpí onemocněním jménem Cobbův syndrom. Jedná se o vzácné vrozené nedědičné onemocnění, při kterém na těle vznikají viditelné angiomy (malé benigní nádory tvořené drobnými krevními či mízními cévami).

Při interspinální lézi se uvnitř páteřního kanálku u míchy nachází buď angiomy nebo arteriovenózní malformace. Běžně je tkáň zásobena živinami tak, že artérie přivádí okysličenou krev a následně se větví, až vznikne kapilární síť, kde dochází k výměně plynů a živin. Arteriovenózní malformace obnáší to, že pacient právě tuto síť postrádá, a artérie tak navazuje přímo na žílu. V důsledku tak dochází ke špatnému okysličení tkáně a zároveň k přetěžování stěny vény, která není na takový tlak arteriální krve stavěná. V důsledku tohoto onemocnění může docházet k neurologickým deficitům nebo dokonce k paralýze. Celosvětově se o tomto onemocnění moc neví.

Od svých pěti let Kateřina jezdila každý druhý rok na operace do zahraničí, jelikož jak říká „naši čeští doktoři neměli ponětí, co s tím dělat“.

Když Kateřině bylo deset let, potřebovala dvě operace během dvou měsíců. Bohužel se však druhá operace neuskutečnila, a následně se stalo to, co se nejspíše očekávalo – od desíti let necítí dolní končetiny a je odkázána na invalidní vozík.

Kateřina nyní byla na čtyřtýdenní rehabilitaci v Neurorehabilitační klinice AXON a její zdravotní stav se zlepšil. Nadační fond se totiž obrátil na Nadaci ČEZ, která Kateřinu podpořila a zasponzorovala jí další část léčby, za kterou jí Nadační fond i Kateřina velice děkují.