O projektu

For english - scroll down to Who we are

Rveme se za dobrou věc, jsme Srdcerváči.
Pomáháme zdravotně postiženým k dobré práci nebo úspěšnému byznysu.


Srdcerváči jsou od roku 2013 výrazným fundraisingovým a osvětovým projektem Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který veřejnosti ukazuje, že zdravotně postižení chtějí a mohou pracovat a mnohdy stačí málo – dát šanci, pootevřít pomyslné dveře.
 
Každý rok v září představují Srdcerváči pětici odvážných, které spojuje jedno: jsou zdravotně postižení, ale přitom se nebojí s životem porvat a plní si své osobní i profesní sny. Například v roce 2015 to byla pětice žen, v roce 2016 lidé z takzvaných pomáhajících profesí. Lidé, kteří se kdysi rozhodli, že budou ostatním pomáhat (například vojáci, policisté, lékaři…), a pak jim do života vstoupila nemoc nebo úraz a je samotné čekal životní restart.

Srdcerváči jsou také fundraisingový projekt. Díky svému e-katalogu jedinečných zážitků a dárků, které získávají od firem i jednotlivců, po celý rok nabízejí drobným i větším dárcům možnost, jak přispět na podporu vzniku pracovních míst pro lidi s postižením, a přitom získat něco jedinečného, co se jinde koupit nedá.

Finanční prostředky, které díky e-katalogu zážitků a dárků Srdcerváči získají, jsou pak jednou ročně rozděleny v grantovém řízení organizacím, které zaměstnávají více jak padesát procent zdravotně postižených, nebo jednotlivcům, kteří se přes své onemocnění či úraz rozhodli vzít osud do svých rukou a stát se drobnými podnikateli.

Součástí katalogu je také unikátní kolekce Original by Srdcerváči, jejíž výtěžek jde na rozvoj NFOZP.  Na tvorbě této řady se aktivně podílí přední čeští designéři v čele s dvojicí Petr Mikošek a Michaela Vrátníková ze studia BOA DESIGN. Designéři kladou velký důraz na spolupráci s předními českými výrobci a zaměstnavateli zdravotně postižených osob.

Na základě návrhu BOA DESIGN a ve spolupráci s Crystalex CZ z Nového Boru vznikla jako jedna z prvních řad srdcerváčských produktů Original by Srdcerváči kolekce karaf a sklenek na víno a vodu s nápisem Srdcerváči v Braillově písmu a na víno a whisky kolekce HEART. Ta přesně kopíruje tvar srdce, který je symbolem celého projektu. Dalšími produkty řady jsou například srdcerváčské čokolády vyrobené v královedvorské čokoládovně CARLA, které kompletují lidé s postižením, mýdla z bambuckého másla, které vyrábí lidé s postižením v dílnách Domova Sv. Anežky, každý rok nová srdcerváčská vína a další zajímavé a originální produkty.

Výraznou pomoc, kterou Srdcerváči také nabízí výhradně pro lidi se zdravotním postižením a pro osoby z vedení organizací, které zaměstnávají více než 50 % postižených, je expertní dobrovolnictví. V e-katalogu si mohou vybrat svého expertního dobrovolníka z řad zkušených manažerů, ředitelů a úspěšných podnikatelů, který jim pomůže posunout se v kariéře či jejich podnikání zase o kus dál.

V Česku je zhruba 700 000 osob se zdravotním postižením v aktivním věku. NFOZP je jediným nadačním fondem v republice, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání zdravotně postižených. Díky fondu a projektu Srdcerváči najde ročně dobrou práci několik set lidí se zdravotním postižením a několik set tisíc korun je rozděleno v grantovém řízení těm, kdo postižené v podstatné míře zaměstnávají, nebo postiženým, kteří mají odvahu podnikat.
 
NFOZP je odpovědná nezisková organizace, také na svůj rozvoj, provoz, marketing projektů a platy zaměstnanců se snaží získat dary od svých fanoušků. Nechce ale škemrat, chce za projevenou náklonnost své příznivce a dárce odměnit.  
 
Vaši Srdcerváči a NFOZP

Who we are

We are Srdcerváči, those who fight with their heart.
Our mission is to help people with disabilities to find a good job, or run a successful business.

 
Since 2013, Srdcerváči (Heartbreakers) has been a fundraising and educative project of the Endowment Fund to Support Employment of People with Disabilities (NFOZP). This project aims to show the public that people with disabilities want to and can work. And all we have to do is simply give them a chance, help them open the imaginary door.
 
Every year in September, Srdcerváči presents five extraordinary people, five brave ones that have one thing in common - they’re handicapped, but not afraid to tackle life and make their dreams come true. For instance, in 2015 those five brave ones were women, a year later Srdcerváči gathered five people that used to help others (such as soldiers, policemen, doctors…) but then one day sickness or injury crossed their path by and they had to start again.
 
Srdcerváči is also a fundraising project. Our e-catalog of unique presents and experiences gifts from companies and private individuals gives smaller donors the chance to support job creation for the handicapped while getting something unique, something one cannot buy anywhere else.
 
Financial resources from Srdcerváči’s e-catalog of gifts and experiences are annually distributed via grant process to organizations with more than 50% of handicapped employees, or to individuals, who are, despite their illness or injury, determined to fight for themselves and start a small business.
 
As part of the catalog you can also find the original collection by Srdcerváči. Resources from this collection go to the development of NFOZP. This unique collection came from top Czech designers lead by Petr Mikošek and Michaela Vrátníková from BOA DESIGN who put strong emphasis on cooperation with Czech manufacturers and employers of handicapped people.
 
One of the first sets of Original by Srdcerváči collections was based on BOA DESIGN and Crystalex CZ from Nový Bor. It is a collection of decanters and glasses for wine and water with the inscription “Srdcerváči” in Braille. Then for wine and whisky there is the “HEART” collection, which imitates the shape of a heart, the symbol of our project. Other products are for example chocolates from chocolate factory CARLA that are assembled by handicapped people or shea butter soaps, made by the handicapped staff in Domov Sv. Anežka’s shop. And every year there are also new wines and other unique products.
 
Srdcerváči also offers significant help for handicapped people and for leaders of organizations with more than 50% of handicapped employees when they want to take their business to another level. This help lies within Srdcerváči’s volunteer experts. These experts are successful managers, CEOs and businessmen, who offer their expertise both to the handicapped or mentioned organizations. Their services are also available in the catalog.

There are approximately 700 000 handicapped in active age in the Czech Republic. NFOZP is the only endowment fund in the country that deals specifically with the issue of  employment of handicapped people. Thanks to this fund and Srdcerváči project, every year there are a few more hundred handicapped that find a good job and also every year there is a few hundred thousand Czech crowns distributed in grant process to employers of handicapped or handicapped individuals who have courage to do their own business.
 
NFOZP is a responsible non-profit organization that obtains money for development, functioning and employee salary only from their fans. But we don’t like begging, therefore we want to reward our supporters and donors for their kindliness.

Your Srdcerváči (Heartbreakers) and NFOZP


Jak to celé funguje

1 Oslovujeme pro vás instituce, firmy a významné osobnosti, ať věnují cokoliv, co může udělat radost. Vzniká tak katalog unikátních dárků a zážitků, které se jen těžko shání někde jinde. 

2 Stačí si vybrat a pořídit unikátní dárek či zážitek z katalogu, hodnota příspěvku bude zaslána na konto projektu Srdcerváči. Každý tak získá kromě dobrého pocitu i odměnu v podobě něčeho, co ho potěší.

Vyberte si dárek či zážitek

3 Výtěžek projektu bude odborná komise rozdělovat v transparentním grantovém řízení mezi zájemce o vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a na rozvoj jejich podnikatelských plánů.

Výsledky grantů 2013

Výsledky grantů 2014

Výsledky grantů 2015

Jestli máte další otázky, připravili jsme odpovědi na nejčastější dotazy v sekci FAQ. Pokud zde odpověď nenajdete, napište nám


Jak podpořit Srdcerváče

Nabízí se vám hned několik způsobů, jak podpořit Srdcerváče.

 1. Vyberte si jedinečný dárek či zážitek z katalogu.

 2. Pořiďte si certifikát Dobrý pocit.

 3. Staňte se Expertním dobrovolníkem Srdcerváčů - lidí se zdravotním postižením

 4. Přispějte on-line přes dárcovský portál Daruj správně.

 5. Přispějte bankovním převodem.

  Na transparentní účet projektu: č.ú. 533 33 335 / 0300. Každá koruna může pomoci.

 6. Staňte se partnerem či dárcem

  Můžete darovat něco, co vás nic nestojí, ale někomu jinému to udělá velkou radost. Nabídněte cokoli. I z vašeho pohledu zdánlivě bezcenné věci nebo obyčejné zážitky mohou mít pro někoho jiného velkou hodnotu. Ačkoli je ideální to, co se nedá koupit, budeme vděčni za jakoukoli podporu. Může se jednat o přístup do prostor, kam se běžně nesmí, fotky či suvenýry podepsané známými osobnostmi, účast na neobvyklých událostech, možnost vyzkoušet si netradiční činnost nebo setkání se zajímavými osobnostmi.

 7. Nebo nám můžete poslat dárcovskou SMS, tedy DMS na číslo 87 777
  Jednorázová podpora - stačí zaslat SMS ve tvaru DMS SRDCERVACI
  Roční podpora - stačí zaslat SMS ve tvaru DMS ROK SRDCERVACI


Proč podpořit Srdcerváče

 • Ukažte se jako ti, kteří jsou odpovědní vůči svému okolí.

 • Změňte mýty a předsudky, které se ve společnosti tradují o životě se zdravotním postižením.

 • Přispějete ke vzniku nových pracovních míst pro zdravotně postižené.

 • Dejte vědět, že máte srdce na pravém místě a dokážete se rvát za správnou věc.

 • Zapojte se do unikátního projektu s celoplošným dopadem, který je veden profesionály.

 • Získejte silnou mediální podporu a výrazné zviditelnění vaší firmy nebo organizace.


Podporují nás

Zná je většina z nás, ale asi jen málokdo ví, že i oni jsou Srdcerváči. Seznam osobností najdete zde.


Kde vaše peníze pomáhají

Výtěžek projektu bude ve formě grantů použit na realizaci projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst pro zdravotně postižené a především na rozvoj jejich podnikání. Cílem projektu je tak nejen pomoci konkrétním lidem, ale také změnit pohled většinové společnosti na život osob se zdravotním postižením. Většina z nich totiž chce a může pracovat mnohdy lépe než jejich zdraví vrstevníci.

Podrobnosti grantového řízení najdete na stránce grant.


Sledujte nás na sociálních sítích!