Ve středu 24. 6. 2020 jsme mohli po všech překážkách způsobených COVID-19 konečně předat ocenění nominovaným zaměstnancům z otevřeného i chráněného trhu práce v soutěži Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2019, kterou jsme pořádali tento rok již podeváté.

Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2019
Předávání ocenění

Velmi nás těší zájem, který se pomalu ale jistě této soutěži dostává, a máme i radost z velkého počtu nominací, které k nám do NFOZP dorazili. Bylo nám ctí předat ocenění dvaceti finalistům, kteří byli vybráni z letošního opravdu velkého počtu přihlášených.

Tentokrát jsme kvůli pandemii museli termín ocenění dvakrát odsunout, ale stejně nás ještě zastihla povinnost nošení roušek, takže fotky ze slavnostního vyhlášení jsou opravdu originální!

Galerie z předávání naleznete na stránkách soutěže ZamestnanecRoku.cz

Kategorie Chráněný trh práce

Hlavní výherci soutěže

Petr Škranc

Klára pomáhá z.s. – pomoc pečujícím a pozůstalým osobám

Petrova pozice je muzikoterapeut. Petr, ač je trvale na vozíku, předává své zkušenosti s obrovskou pokorou. Petr navštěvuje a vede muzikoterapeutická setkání v domovech pro seniory a pracuje s lidmi ležícími. Také pracuje se skupinou dětí, jde tedy o muzikoterapeutická sekávání skupiny dětí zdravých a skupiny osob s postižením. Déle se aktivně účastní osvětových akcí (Dny pro zdraví), kde provádí ukázky muzikoterapie a představuje svoji práci a muzikoterapeutickou praxi. Petr také muzikoterapii vzdělává a učí nové kolegy, úspěch = rodina.

Jiří Fuxa

Centrum sociální rehabilitace Náruč a Kavárna Modrý Domeček

Jiří se narodil jako zdravý chlapec. V 11 letech při jízdě na kole ho srazil modrý trabant. Tato nešťastná událost způsobila krvácení do mozku. Jiří se kvůli této nehodě stal epileptikem a má lehké mentální postižení. Říká, že na tom mohl být hůř, a že je rád za to, jaký je. Jiří pracuje na pozici číšníka. Jeho náplní práce je kasírování, debaras, obsluha hostů. Jiří je hodně komunikativní, a proto aktivně nabízí výrobky Modrého domečku. Za úspěch považuje účast v TV pořadu Klíč v roce 2015, v novinách Berounský deník, v rádiu Český rozhlas region. Jiřímu se podařilo prosadit zavřené pondělky, které jsou vyhrazeny pro úklid, za což mu kolegové moc děkují. Dále se Jiří podílel na pravidlech v kavárně, například fungování dětí v dětském koutku. Jiří je stručně řečeno dosti aktivní.

Ing. Kamil Vašíček

ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, Šlapanice u Brna, 64 51, Lisovna plastů

Pan Ing. Kamil Vašíček pracuje ve firmě Čegan s.r.o. od 2. 4. 2014. Trpí schizoafektivní poruchou. Při nástupu do společnosti Čegan s.r.o. měl invaliditu 3. stupně. Pracovní prostředí a přístup kolegů k panu Vašíčkovi pomohl ke zlepšení jeho zdravotního stavu, a nyní má invaliditu 1. stupně. Ing. Kamil Vašíček získal si respekt pro jeho pečlivost, pracovitost, rychlé pochopení úkolu a vstřícné jednání k ostatním kolegům. Pan Vašíček mluví německy a anglicky a v tomto se stále zdokonaluje. Práce s uživatelskými systémy mu nedělá žádné potíže. Má na starost administrativní správu údržbářského modelu MC (Maintenance Control) pro plánování údržby strojů a zařízení. Administrativně zapracovává do tohoto systému zprávy z jednotlivých údržeb a revizí a zpracovává kalkulaci pro cenotvorbu produktů.

Další ocenění

Michal Pergl

Centrum sociální rehabilitace Náruč a Kavárna Modrý Domeček

Michal má již pár let na starosti úklid celé kavárny. Michal je 1. zaměstnancem kavárny Modrý domeček, byl u otevření této kavárny, a je tudíž jejím nejstarším zaměstnancem. Po otevření působil na pozici číšníka. Pak se přesunul na úklid, kde to má klidnější a své tempo si určuje sám. Je to z toho důvodu, že v roce 2011 se u Michala objevil nádor v břiše. Bylo podezření na zánět slepého střeva, vyšetření bohužel prokázaly nádor. Ten byl odoperovaný a aktuálně má nádorová ložiska v játrech. Michal je tedy sledovaný a naštěstí se „drží v klidové fázi“. Je to veselý, hodný muž, který má srdce na dlani. V CSR navštěvuje skupinu vaření, sbírá turistické známky a má rád koně.

Petr Kunčar

ENVIRA, o.p.s. (dále jen ENVIRA), je sociálním podnikem založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením (OZP) tvoří dlouhodobě více než 75 % zaměstnanců společnosti.

Petr pracuje na pozici kuchaře v provozu Zdravá jídelna. Jeho pracovní náplň spočívá v přípravě surovin (zejm. zeleniny, masa), mytí nádobí, přebírání zboží od dodavatelů, pečení moučníků a drobném vaření. Za dobu strávenou ve Zdravé jídelně se z pomocných prací v „loupárně“ vypracoval k náročnějším činnostem, jako např. k samostatnému rozepisování podkladů k přípravě surovin na další den, organizaci práce pomocných kuchařů. Svou činností je nápomocen vedoucímu kuchaři – peče moučníky a pod vedením kuchaře vaří. Petr nad ostatními kuchaři vyniká svou samostatností, spolehlivostí a trvale kvalitně odváděnou prací.

Stanislav Cigánek

Comdata PRO s.r.o. – zákaznické centrum, které se snaží dělat věci jinak!

Během relativně krátké doby se Stanislav vypracoval na projektu EON na pozici supervizora, a to i přes své postižení. Stanislav má vrozený rozštěp obličeje, který je příčinou jeho 50% ztráty zraku a výrazné deformace obličejové části. Stanislav dovede velice dobře pracovat s lidmi, má přirozenou autoritu a dokáže se hravě zorientovat ve všech náročných situacích. Svůj tým dokáže rozesmát. Je pro tým inspirací hlavně svým životním přístupem, který zní: „každý problém má své řešení, a i když to pro mě není vždy jednoduché, nikdy se nevzdávám“. Stanislav pracuje jako telefonní konzultant pro zákaznické centrum. Vypracoval se na pozici supervizora a občas dělá i záskok vedoucího týmu. Má na starosti podporu svých kolegů, kterým pomáhá řešit nejrůznější situace na lince, motivovat k lepším výkonům a zvládat každodenní stres, což pokládá za svůj velký úspěch.

Jindřich Holubář

Lilacosta s.r.o. – Chráněná dílna, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením

Pan Holubář pracuje ve společnosti na pozici montážního dělníka. Při práci pracuje se dřevem, naučil se vyrábět včelí rámky. Vzhledem k tomu, jaký je pan Holubář člověk, tak baví své okolí, je plný energie a elánu. I přes svůj hendikep – v mládí se zadrhával, již tehdy měl poděděný hendikep (problémy s psychikou), dokáže vymýšlet zlepšováky ve výrobě, osobně chodí s vedením konzultovat technologické postupy a sděluje své podněty.

Martin Červený

Startujeme o.p.s. – Sociální podnik zaměstnávající lidi se zdravotním postižením

Martinovi je 31 let, pochází z Prahy a je vystudovaný kuchař (škola SOU U Krbu). Když mluví o svém zaměstnání tak se usmívá a říká, že chtěl být kuchařem asi od 7. třídy. Co ho na tomto povolání nejvíce baví? Kromě samotného vaření, je to nejen různorodost povolání, ale také kreativní činnosti jako je třeba vymýšlení nových receptů. „Vždy se něco děje“ říká Martin. Po škole vystřídal několik zaměstnání jak na chráněném trhu, tak na nechráněném. Nejdříve to zkusil na nechráněném trhu, kde bohužel nikdy nezapadl, měl pocit, že si s ostatními zaměstnanci nerozumí. Martin se ale zájmově neomezuje jen na práci. Je sportovně založený, od dětství dělá různé sporty. Fotbal, veslování, hraje závodně floorball. Je to pro něj jak odpočinek, tak zábava. Rád cestuje a už kus Evropy a světa procestoval. Jeho vysněná dovolená by byla v Austrálii. Jako životní cíl si dává zdánlivě jednoduché cíle: být spokojený v práci a s rodinou.

Jana Příhodová

Chráněná dílna ToZařídíme, Jana Růžičky 1165, Praha 4 – Kompletace a balení výrobků, kontrola kvality produktů, popř. jejich opracování a dokončování

Paní Příhodová pracuje na pozici operátor výroby. Aktivně se podílí na organizaci zpracování složitějších zakázek. Paní Příhodová nastoupila po maturitě jako asistentka 3 manažerů v IT společnosti, kde pracovala 7 let. Shoda nepříznivých okolností soukromých i pracovních vyústila v dlouhodobou léčbu s diagnózou, která vedla k její invaliditě. Doporučení lékaře znělo jednoznačně: pro udržení stabilního zdravotního stavu není možno pracovat duševně. Svoji snahu o zpětné zařazení do pracovní činnosti tedy přes své vzdělání podřídila této skutečnosti a hledala uplatnění v oblasti manuálních prací, ke kterým patřily mimo jiné i úklidové práce. Novou příležitost jí poskytlo založení Chráněné dílny ToZařídíme. Paní Jana se stala jedním ze stěžejních pracovníků společnosti. Ochotně přebírá nejzodpovědnější úkoly, které jsou v rámci zakázek řešeny. Mezi svými kolegy je pověstná svojí pracovitostí, precizností a zodpovědností za kvalitu svojí práce. Svým výkonem motivuje i ostatní pracovníky, kteří se jí snaží vyrovnat. Rychle se orientuje v nových i složitých zakázkách a je schopna asistovat mistrové při organizaci jejich zpracování.

Kategorie Otevřený trh práce

Hlavní výherci soutěže

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Vysoká škola PRIGO

Marie Macková byla v roce 2016 jmenována docentkou v oboru Zdravotně sociální péče, který odpovídá oblasti Sociální práce. Je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro oblast Sociální práce. Doc. Macková v daném oboru v posledních pěti letech vykonávala vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost. Z jejího profesního životopisu lze zmínit jako nejdůležitější 7 publikací v časopise evidovaném v databázích Web of Science nebo SCOPUS, vždy v oboru Sociální práce nebo oborech příbuzných. Doc. Macková má 45 citací svých prací, neustále pracuje na svém profesním růstu a v současnosti dokončuje své druhé Ph.D. studium v programu Sociální lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň se účastní programu podpory VŠP k zahájení profesorského řízení v oboru Sociální práce. Doc. Macková se také podílí na tvůrčí činnosti VŠP a je aktuálně řešitelkou nebo spoluřešitelkou nově získaných projektů TAČR, EACO a smluvního výzkumu. Doc. Macková se zapojuje do mezinárodní spolupráce formou stáží a konferencí. Odborně působí také jako věcný gestor na Ministerstvu práce a sociálních věcí a má praktickou zkušenost z výkonu práce sociálního pracovníka. Je spoluzakladatelkou celosvětového informačního webu pro sociální pracovníky v hospicích a členkou Evropské organizace pro sociální práci v paliativní péči. Mimo to je aktivním dobrovolným poradcem v rámci internetové poradny v oblasti sociální a psychologické a bojuje za práva osob se zdravotním postižením, zejména majitelů asistenčních a vodicích psů. V neposlední řadě lze zmínit, že doc. Macková získala za svou činnost několik ocenění, například Žena regionu za Olomoucký kraj, a to za svůj přínos v oblasti paliativní péče v sociální práci. V celorepublikovém srovnání získala cenu odborné poroty a ambasadorek.

Maxim Pachomov

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Pan Pachomov je vozíčkář (úraz na motorce před 11 lety). Od 15.11.2017 – 30.06.2018 byl součástí programu Handicap. Od 01.07.2018 – dosud – pracuje na hlavní pracovní poměr, úvazek 0.5 – Referát kontroly a revize zdravotní péče Ostrava, Odborný referent administrativy zdravotní péče (lázně). Nejdůležitější současnou aktivitou je dle jeho vlastních slov studium na Ostravské univerzitě, obor Sociální práce – aktuálně student 2. ročníku dálkového studia při zaměstnání. Aktivně se věnuje hraní ping-pongu. Závodí za Ostravský klub vozíčkářů, jehož je i místopředsedou. Již třetím rokem je členem komise rady kraje – Komise pro občany se zdravotním postižením. Pořádání Letního kina na Landek Parku (o prázdninách téměř každý víkend, účast cca 500 diváků). Za největší úspěch považuje uspořádání vůbec prvního letního kina v Dolní oblasti Vítkovic – přímo pod Bolt Tower dne 29.08.2019 (účast cca 900 diváků). Byl provozovatelem internetového e-shopu s cukrovinkami (ukončeno 2017).

Leoš Baudyš

McDonald´s, HK RESTAURANT s.r.o. Vítězná 592, Kladno – Restaurace řetězce rychlého občerstvení provozovaná formou franšízingu.

Pan Leoš Baudyš pracuje na pozici crew trenéra na úseku obsluhy hostů. Přijímá objednávky na pokladně v restauraci, popř. na okénku drive-thru. Současně na těchto stanovištích zodpovídá za trénink, rozvoj a zaškolení nových zaměstnanců a provádění checklistů. Dohlíží také na dodržování standardů kvality, hygieny a bezpečnosti potravin a dále dbá na respektování zásad bezpečnosti a ochrany při práci. Výrazně se podílí na tréninku zaměstnanců v oblasti komunikace a hospitality přístupu. Leoš Baudyš je 16 let zaměstnancem McDonald ‘s, z toho 5 let HK RESTAURANT. Během této doby neztratil nic ze svého nasazení, energie, z kvality práce, kterou odvádí. Přizpůsobil se všem změnám, které restauraci za tu dobu potkaly, a to bez zbytečných připomínek. Další jeho silnou stránkou je naprostá loajalita, o čemž svědčí nejen léta v McDonald ‘s, ale i fakt, že již několikrát doporučil uchazeče o zaměstnání, dokonce k McDonald ‘s přivedl i svoji dceru. Jeho přínos tkví nejen v práci, kterou odvádí, ale i v nových nápadech, se kterými přichází. Není člověkem, který by o tom, co dělá, nepřemýšlel. Zároveň je otevřen novým návrhům. V neposlední řadě je pan Leoš úžasným člověkem, který vždy šíří na pracovišti dobrou náladu, nebojí se vtipkovat a s humorem přijímá vtípky na jeho adresu. Je úžasnou osobností a jeho přítomnost je vždy nepopsatelným přínosem.

Další ocenění

Petr Hazuza

Nadace Charty 77

Petr pracuje pro Nadaci Charty 77 již devátým rokem. V prvních letech spolupracoval na projektu Počítače proti bariérám, jako IT specialista spolupracoval na mnoha dalších. Od roku 2014 vede jeden z významných projektů – mapový portál Mapy bez bariér. Mapy bez bariér přinášejí informace o přístupnosti objektů nejen osobám s handicapem či omezenou pohyblivostí, ale také seniorům a rodinám s dětmi, a to nejen pro volnočasové aktivity, ale zejména pro zvládání každodenních životních situací. Petrovi v průběhu jeho magisterského studia na Fakultě elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze zasáhla osudová nehoda. Petr se ale nevzdal a po několikaleté odmlce absolvoval bakalářské a navazující magisterské studium, obor Znalostní technologie na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě již zmíněného vedení projektu Mapy bez bariér, kde je řídícím manažerem i výkonným pracovníkem zároveň, se Petr podílí na mnoha dalších projektech, a to nejen „ve svém“ oboru informatiky. Petr se může pochlubit pokročilou znalostí několika programovacích jazyků, nelekne se práce s reakčními databázemi ani správy různých operačních systémů. Dokáže vyřešit nejen zapeklitý softwarový i hardwarový problém, poradit v oblasti tvorby a správy webových stránek, ale sestavit i žádost o grant, připravit profesionální prezentační materiály, nebo podpořit marketing datovou analýzou. Spolupráce s ním je obohacující. Jako kolega je fajn, vtipný a nad věcí. Všichni v nadaci ho mají moc rádi.

Robin Zelinka

Alza.cz – největší český e-shop

Robin Zelinka v Alze pracuje od roku 2010 na pozici skladníka a jeho náplní práce jsou všechny skladové procesy, které byste v Alze našli. I když je neslyšící, zvládá svou práci na 150 % a svou příkladnou docházkou a proaktivním přístupem může být vzorem pro ostatní. Za svou práci už získal i firemní ocenění Borec měsíce a již několik let pravidelně sbírá také výkonnostního Zaměstnance měsíce. Společnost Alza.cz zaměstnává už několik let ve svých skladech neslyšící nebo osoby s poruchami sluchu. Jedním z nich je i Robin Zelinka, skladník a reklamační specialita, který ve firmě působí od roku 2010. Pro alzácký tým se za tu dobu stal nepostradatelným článkem a své zkušenosti může rozdávat všem skladníkům. Jde svým kolegům příkladem a pro vedoucí je ideálním zaměstnancem. Je velice pracovitý a svědomitý. Nikoho neodmítne, když ho požádá o pomoc, a vždy rád přiloží ruku k dílu. I navzdory svému hendikepu má velké přesahy dále do firmy a patří mezi několik málo zaměstnanců, kteří kromě své vlastní agendy zvládají i řadu dalších činností spojených s fungováním holešovického AlzaShowroomu a tamního skladu. Podle jeho nadřízených vykonává práci minimálně za dva lidi.

Ing. Zbyněk Švehla

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Panu Zbyňkovi je 44 let, jeho handicap způsobil úraz po pádu z kola před 25 lety, je od té doby vozíčkářem. Od 1. 5. 2016 – dosud, pracuje na projektu VZPoura úrazům (Dohoda o práci konané mimo pracovní poměr). Projekt je založen na edukačních setkáních žáků základních a středních škol s hendikepovanými pracovníky VZP. Mezi mimo-pracovní aktivity Zbyňka patří sport (handbike, plavání, triatlon, basketbal) společný čas s dětmi – rodinou, cestování, turistika, kultura (knihy, kina, populární hudba). Zbyněk se angažuje ve snaze o rozvoj sportu tělesně handicapovaných v ČR (mentoring). Dále se rád účastní sportovních utkání jako divák (především hokej a fotbal).

Matěj Čipera

Tichý svět, o. p. s., která již od roku 2006 pomáhá neslyšícím.

Matěj Čipera je neslyšícím vedoucím Tichých zpráv, které připravují online zpravodajství ve znakovém jazyce pro neslyšící. Podílí se také na překladech textů do znakového jazyka, je skvělým lektorem znakového jazyka pro veřejnost a tváří a propagátorem služby Tichá linka – online tlumočení znakového jazyka. Matěj je sice neslyšící, ale to mu nebrání zastávat vedoucí pozici v týmu cca 10 lidí, kteří se podílejí na přípravě Tichých zpráv. Má neuvěřitelné charisma, dokáže na lidi přenášet pozitivní energii a je skvělým vypravěčem, což se hodí, když vede kurzy znakového jazyka pro veřejnost. Jeho pracovní návyky a přínos jsou nesmírné. Chodí mezi prvními a odchází mezi posledními. Nikdy na žádnou žádost neřekne ne, a pokud se jedná o nějakou dobrovolnou pomoc, vždy se hlásí mezi prvními. Matěj začal jako lektor spolupracovat už když mu bylo 16 let, během doby se z něho stal zaměstnanec a jeho pracovní kvality a dovednosti strmě stoupaly a stoupají. Je pro organizaci synonymem „Neslyšící zaměstnanec roku“. Pod jeho vedením vznikají spoty, kampaně, on sám se nebojí postavit se před kameru a propůjčit tak dané věci svou tvář.

Lukáš Šic

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje,p.s.

Pan Lukáš Šic pracuje v neziskové organizaci na pozici pracovníka v sociálních službách. Jeho hlavní náplní je poskytování sociálněaktivazačních služeb na území celého Ústeckého kraje. Zvláště přínosný je jeho vztah k neslyšícím klientům, kteří jsou k němu daleko víc otevření než k slyšícím pracovníkům. V letošním roce např. zajistil finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje a zorganizoval výlet sluchově postižených klientů. Práce v sociální oblasti je obtížná pro zdravé pracovníky, a o to víc je třeba si vážit aktivních zaměstnanců se sluchovým postižením, kteří se dokáží vypořádat s nástrahami života a být neustále pozitivně naladěni a aktivně pracovat pro svou komunitu.

Kateřina Morozová

NEWTON Technologies, a.s., česká společnost zabývající se vývojem a prodejem systémů na automatický převod lidského hlasu na text.

Kateřina Morozová (narozena 1994) je od pěti let v pěstounské péči a vyrůstala v Písku. Narodila se s handicapem (Arthrogryposis multiplex congenita), který způsobuje ztuhnutí kloubů, nefunkčnost svalů horních i dolních končetin. Je odkázaná na elektrický vozík, který ovládá bradou. Přestože nemůže používat ruce ani nohy, vystudovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, obor střih. V NEWTON Technologies pracuje od září 2018, kdy nastoupila jako střihačka TV reklam. Po dokončení práce na tomto projektu přešla do oddělení zákaznické podpory. Od března 2019 pracuje jako vedoucí týmu. Během krátké doby si získala velký respekt svojí pracovitostí a spolehlivostí a do jednoho roku od svého nástupu se vypracovala na pozici klientské podpory pro sofistikované systémy automatického přepisu lidské řeči do textu. V rámci klientské podpory pomáhá klientům při instalaci programů, vytváří a posílá licence k programům, testuje nové verze programů, vyřizuje poptávky zákazníků, zajišťuje pro ně technickou podporu a v neposlední řadě také komunikuje s dodavateli hardware. Klientskou podporu zajišťuje pro zákazníky z Čech, Slovenska, Polska, Chorvatska a Slovinska, komunikuje s nimi telefonem, mailem nebo přes chat a to v češtině a angličtině. s každým mluví s úsměvem, trpělivě a ochotně. Trvale se podílí na optimalizaci procesů péče o zákazníky. Kromě plného nasazení při plnění pracovních povinností je velmi aktivní i v mimopracovních aktivitách. Angažuje se v divadelním souboru při Jedličkově ústavu, aktivně podporuje činnost spolku Asistence.

Tomáš Drhovský

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z. ú. je nezisková organizace, která od roku 1998 poskytuje sociální služby, podporuje normální a důstojný život lidí s postižením.

Tomáš Drhovský pracuje od roku 2015 v kavárně Bílá vrána, která zaměstnává lidi s mentálním postižením. Tomáš má na starosti přípravné, obslužné, pomocné a úklidové práce v cateringu a v kavárně. Pracuje pod vedením vedoucího směny a je to jeden z nejdéle působících a nejsamostatnějších zaměstnanců kavárny. Kompletně obsluhuje zákazníky a podílí se na přípravě cateringů. V kavárně si upevnil své pracovní návyky a sociální dovednosti, jako je například jednání s lidmi nebo řešení nových situací, a to díky bezpečnému prostředí, které kavárna nabízí. Za největší výzvu považuje zajištění cateringu pro festival Jeden svět, který už čtyřikrát zažil na vlastní kůži. Během let se vypracoval natolik, že nyní pomáhá svým nově příchozím kolegům s postižením lépe se adaptovat v nové práci. V práci má vždy dobrou náladu a dokáže každému poradit i podat pomocnou ruku. Tomáš má kombinované zdravotní znevýhodnění, jak lehké mentální postižení, tak fyzický hendikep.

Amr Soliman

Sanatoria Klimkovice, lázně, které jsou špičkovým neurorehabilitačním centrem v republice

Amr Soliman pracuje na obchodním úseku Sanatorií Klimkovice, kde má na starosti zprostředkování kontaktů mezi arabskými klienty s postižením a lázněmi. Svou práci vnímá nikoliv jako zaměstnání, ale jako poslání. Ač je sám upoutaný na invalidní vozík, pracuje s vysokým nasazením. Má všechny odborné znalosti pro výkon své funkce, ale navíc má i osobní předpoklady. Paradoxně mu jeho vlastní tělesné omezení umožňuje dělat svou práci lépe, než by ji zvládl kdokoliv jiný. Dokáže se totiž vcítit do problémů lidí, kterým dělá v kulturně odlišném prostředí hlavního průvodce.