Každé čtvrtletí dokládají příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Podklady pro vyhodnocení nároku na výše uvedené dávky je možné zaslat elektronicky, např. přes Identitu občana (mj. bankovní identitu či Mobilní klíč eGovernmentu). Nově si zájemci mohou zřídit mobilní klíč na všech krajských pobočkách Úřadu práce ČR u přepážek označených logem Czech POINT. Tuto možnost mohou využít všichni klienti ÚP ČR, včetně občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou.

Příjemci výše uvedených dávek musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením proto, aby jim nárok na ně nezanikl. Zároveň se také na základě těchto podkladů promítne do výše už poskytovaných dávek to, že případně došlo ke zvýšení nákladů na bydlení, např. v souvislosti se zdražením energií, nebo k poklesu příjmů. Změny stačí doložit v průběhu celého července. Není tedy nutné jít na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí.

S ohledem na aktuální situaci a s ohledem na fakt, že se na ÚP ČR denně obrací čím dál tím větší počet klientů, snaží se úřad v maximální možné míře zajistit dostupnost služeb všem, kteří je potřebují.

„Nejjednodušší a nejrychlejší forma komunikace s Úřadem práce ČR je ta elektronická, prostřednictvím nástrojů Identity občana. Jsme si vědomi toho, že ne všichni klienti chtějí využívat elektronickou komunikaci, třeba kvůli obavě z toho, že to nezvládnou, nebo dávají přednost osobnímu jednání. Proto jsme na všech našich krajských pobočkách otevřeli ve spolupráci s Českou poštou s. p. kontaktní pracoviště Czech POINT. Na viditelně označených přepážkách si lidé mohou bezplatně zřídit např. Mobilní klíče eGovernmentu. Tato forma vzájemné komunikace se v praxi velmi dobře osvědčila a naší snahou je přiblížit ještě více tyto služby veřejnosti,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Lidé mohou tedy s ÚP ČR komunikovat elektronicky v případě žádostí o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, stejně jako v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky. Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím Identity občana. Vybrat si mohou hned z několika nástrojů, jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba už zmíněný Mobilní klíč eGovernmentu. Další možností je podání dokumentů přes datovou schránku či email s uznávaným elektronickým podpisem. Tiskopisy je možné zaslat též poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Informace o možnostech e-podání jsou zájemcům dostupné na https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a sociálních sítích návodné videospoty. Včetně toho, který jednoduše vysvětluje jak na elektronickou komunikaci s Úřadem práce ČR. A na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz – jsou zájemcům k dispozici další praktické podrobnosti. Poradí i „virtuální asistent“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů se pak klienti mohou obracet na Call centrum ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Občané Ukrajiny se mohou obracet na speciální linku 950 180 100, kde dostanou informace v ukrajinském jazyce. Případně mohou psát na e-mail ua@uradprace.cz. Shrnující informace pak najdou na https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejichzamestnavatele.

Zdroj: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR